شنبه 29 مرداد 1401
 
دوسالانه‌ها 
گزارش تصویری


اولین جلسه هیات انتخاب آثار ششمین دوسالانه تصویرگری
 / دبیرخانه جشنواره ها و دوسالانه ها /  1392/07/02


    

    

    

اولین نشست خبری دوسالانه تصویرگری / موزه هنرهای معاصر تهران /  1392/04/04