شنبه 29 مرداد 1401
 
دوسالانه‌ها 
فراخوان بخش موضوعیِ؛ جهان نورها و سایه‌ها

بخش موضوعی دوسالانه؛ جهان نورها و سایهها

هنرمندان تصویرگر میتوانند برای شرکت در این بخش، به مصداقهای واقعی و عینی نورها و سایهها یا مفهومهای خیالانگیز و شاعرانه آن بپردازند. خوابها و رؤیاها، قصههای پریان، سایه من، سایههای دوستداشتنی، سایههای اشیا و غیره مثالهایی است از جهان نورها و سایهها.

این مسابقه در سه گروه سنی برگزار میشود:

- مخاطبان خردسال کودک

- مخاطبان نوجوان

- مخاطبان جوان و بزرگتر

(گروههای سنی، طبق تعریف رسمی کشور عبارتند از: خردسال: 3 تا 6 سال، کودک: 6 تا 13 سال، نوجوان: 13 تا 17 سال، جوان و بزرگتر: 17 سال به بالا.)

 

مقررات اختصاصی:

1. شرکت در این بخش برای همهی هنرمندان تصویرگر حرفهای و غیرحرفهای مجاز است.

2. آثار تصویری این بخش باید تک فریم و بدون اتصال روایی باشند.

3. هر تصویرگر میتواند برای هر گروه سنی مخاطب، حداکثر 2 فریم (مجموعاً 6 فریم) ارسال کند.

4. برای شرکت در مسابقه و داوری اولیهی هیأت انتخاب آثار، تصویرگر باید آثار خود را در سایت دوسالانه، آپلود کند.

5. پس از پذیرفتهشدن اثر برای شرکت در مسابقه، دبیرخانه اصل تصویرها را برای داوری نهایی و شرکت در نمایشگاه از هنرمند خواهد خواست. عدم ارسال اصل آثار در موعدی که دبیرخانه اعلام می‎کند به منزلهی انصراف از شرکت در مسابقه است.

6. منظور از اصل اثر، آرتورک اوریجینالی است که به یکی از روشهای زیر فراهم آمده باشد:

- اثر ساختهشده با تکنیکهای دستی.

- پرینت مرغوب (درابعاد اصلی) آثار ساختهشده با تکنیکهای دیجیتال که به امضای دستی هنرمند رسیده باشد.

7. ممکن است هیأت انتخاب آثار و دبیر دوسالانه با تشخیص هنرمند در مناسب بودن اثر برای گروه سنی اعلام شده موافق نباشند. در اینصورت با جلب رضایت هنرمند، اثر را به گروه سنی دیگر منتقل خواهندکرد.

8. حداکثر اندازهی قابل قبول برای هر فریم، 45×35 سانتیمتر و حداقل 15×15 سانتیمتر است.

جایزهها:

نفر اول گروه سنی خردسال - کودک: تندیس دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/30 ریال جایزهی نقدی

نفر دوم گروه سنی خردسال - کودک: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و  000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر سوم گروه سنی خردسال - کودک: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و  000/000/10 ریال جایزهی نقدی

نفر اول گروه سنی نوجوان: تندیس دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/30 ریال جایزهی نقدی

نفر دوم گروه سنی نوجوان: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر سوم گروه سنی نوجوان: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/10 ریال جایزۀهی نقدی

 نفر اول گروه سنی جوان: تندیس دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/30 ریال جایزهی نقدی

نفر دوم گروه سنی جوان: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر سوم گروه سنی جوان: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/10 ریال جایزهی نقدی