شنبه 29 مرداد 1401
 
دوسالانه‌ها 
فراخوان تصویرگری کتاب‌های منتشر شده

تصویرگری کتابهای منتشر شده:

برای کتابهای مصور ( (Illustrated bookو کتابهای تصویری  (Picture book)

که در فاصله فروردین 1382 تا پایان خرداد 1392چاپ و منتشر شدهاند.

این مسابقه در دو گروه سنی برگزار میشود:

- کتابهایی که برای مخاطبان خردسال- کودک تصویرگری شدهاست.

- کتابهایی که برای مخاطبان نوجوان تصویرگری شدهاست.

(گروههای سنی، طبق تعریف رسمی کشور عبارتند از: خردسال: 3 تا 6 سال، کودک :6 تا 13 سال، نوجوان: 13 تا 17 سال.)

 مقررات اختصاصی:

1. دو گروه کتاب را می توان در این بخش شرکت داد:
الف) کتاب های منتشرشده: کتاب هایی که در فاصله فروردین 1382 تا پایان خرداد 1392، چاپ و منتشر شده اند.
ب) کتاب هاب در دست انتشار: کتاب هایی که صفحه آرایی، از کتابخانه ملی فیپا گرفته و دارای شابک معتبر ناشر باشند و آماده چاپ باشند.

2. هر تصویرگر مجاز است در هر گروه سنی، حداکثر 2 کتاب (مجموعاً 4 کتاب) به انتخاب خود، به دبیرخانه مسابقه ارسال کند.

3. هر تصویرگر تنها مجاز است یک کتاب در دست انتشار را صرف نظر از گروه سنی مخاطب به دبیرخانه مسابقه ارسال کند.

4. برای شرکت دادن کتاب های منتشر شده در مسابقه و داوری اولیه هیات انتخاب آثار، انجام دادن همه مراحل آپلود کردن تصویرها و تحویل اصل کتاب چاپ شده الزامی است.

5. برای شرکت دادن کتاب های در دست انتشار در مسابقه و داوری اولیه هیات انتخاب آثار، انجام دادن همه مراحل آپلود کردن تصویرها و تحویل پرینت کامل کتاب همراه با مهر ناشر الزامی است.

6 . پس از پذیرفته شدن اثر برای شرکت در مسابقه، دبیرخانه اصل تصویرها را برای داوری نهایی و شرکت در نمایشگاه از هنرمند خواهد خواست. عدم ارسال اصل آصار در موعدی که دبیرخانه اعلام می کند به منزله انصاف از شرکت در مسابقه است.

7. منظور از اصل اثر، آرت‌ورک اوریجینالی است که به یکی از روش‌های زیر فراهم آمده باشد:
- اثر ساخته‎شده با تکنیک‌های دستی.
- پرینت مرغوب (درابعاد اصلی) آثار ساخته‌شده با تکنیک‌های دیجیتال که به امضای دستی هنرمند رسیده باشد.

8. هیأت انتخاب آثار، حداکثر 3 فریم از هر کتاب را به مسابقه راه خواهد داد.

9. ممکن است هیأت انتخاب آثار و دبیر دوسالانه با تشخیص هنرمند در مناسب بودن اثر برای گروه سنی اعلام شده موافق نباشند. در این‌صورت اثر  را به گروه سنی دیگر منتقلخواهندکرد مگر آن که ناشر در کتاب، به صراحت گروه سنی را مشخص کرده باشد.

10. حداکثر اندازه قابل قبول برای هر فریم، 35×45سانتی‌متر است.

 
جایزهها:

نفر اول کتابهای خردسال  کودک: تندیس دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/30 ریال جایزهی نقدی

نفر دوم کتابهای خردسال  کودک: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر سوم کتابهای خردسال  کودک: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/10 ریال جایزهی نقدی

 نفر اول کتابهای نوجوان: تندیس دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/30 ریال جایزهی نقدی

نفر دوم کتابهای نوجوان: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر سوم کتابهای نوجوان: پلاک دوسالانه ،دیپلم افتخار و 000/000/10 ریال جایزهی نقدی