شنبه 29 مرداد 1401
 
دوسالانه‌ها 

بيانيه ي هيات داوران ششمين دوسالانه ي تصويرگري تهران

 

برگزاري مسابقه هاي هنري ، اگر به مثابه ي نمايش و بررسي و نقدي سازنده بر يك دوره فعاليت هنرمندان باشد، همواره چراغ راهند؛ اما وقتي نفس رقابت و برد و باخت و جايزه اصل شود، به ضد خود مبدل مي شوند.

اين است كه ششمين دوسالانه ي تصويرگري تهران برآن شد كه عطش برد و باخت را به داوري منتقدانه از حرفه ي تصويرگري ادبيات داستاني ارتقا دهد.

هيات داوران اين دوسالانه نيز، با اين ديدگاه به داوري آثار پرداخت تا معرفي برگزيدكان، تصويرگري كتاب كودك را كه سال هاي اخير، گاه از رويكرد به مخاطب اصلي آن، يعني كودك، خارج شده، شايد به مسيراصلي برگرداند.

داوري دوسالانه ششم كه درپايان يازده سال تصويرگري معاصر ايران استاده، كاري سخت و پر  مسؤوليت بود. چشم تصويرگري امروز ما پر است از شمار زياد تصويرگران و مشتاقان تصويرگري كه اغلب به رغم تنوع دروني، داراي نگاهي همسان با همديگرند، و آن، تمركز بر خلاقيت هاي فردي و جهان هاي شخصي به عنوان هنرمند است كه اغلب به فراموشي مخاطبان اصلي تصويرگري منجر مي شود.

بنابرهمين واقعيت، هيأت داوران ششمين دوسالانه تصويرگري تهران، با احترام قلبي به نوآوري هاي و خلاقيت هاي كم نظير همكاران تصويرگر، با معيارهاي (وفاداري به متن و مضمون)، (وفاداري به اصل روايتگري)، (وفاداري به مخاطب كودك و نوجوان)، (اصالت شخصي و خلاقيت فردي) و (مهارت هاي تكنيكي) برگزيدگان خود را معرفي مي كند و صميمانه اميدوار است چراغ فروزان تصويرگري ايران، هر بار پرنورتر و درخشان تر و خلاق تر، به جهان خيال و روح مخاطبان حقيقي اش بتابد.

 
برگزيدگان ششمين دوسالانه ي تصويرگري تهران

 
الف. مسابقه ي جهان نورها و سايه ها، گرايش كودك و خردسال

مقام تشويقي/ ديپلم افتخار به (جواد خانواده) براي مواجهه ي خلاقو موجز با موضو نور و سايه

مقام تشويقي / ديپلم افتخار (مريم محمودي مقدم) به براي روايتگري شفاف با رويكرد دقيق به گروه سني مخاطب.

 مقام سوم/ پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ ده ميليون ريال  به (سيده زهره حسيني) براي خلق اثري موجز و روشن از جهان نورها و سايه ها.

مقام دوم/ پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال به (النازقائمي) براي خلق اثري خيال انگيز و رمزآلود با تكنيك اجرايي خلاقانه.

مقام  اول / تنديس دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ سي ميليون ريال به (عاطفه ملكي جو) براي ايده اي جذاب و خلق اثري كامل، شيرين و صميمانه براي كودكان، همراه با تسلط تكنيكي و خلاقيت فردي.

ب. مسابقه ي جهان نورها و سايه ها، گرايش نوجوان

مقام سوم/ پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ ده ميليون ريال به (شيلان هوشياري) براي خلق اثري شاعرانه و ديدني از مفهوم سايه و رؤيا.

مقام دوم /پلاك دوسالانه ، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال به (فائزه بهارلويي ياسه چاهي) براي فضاسازي ساده ولي خيالپردازانه و هنرمندانه كه با مفهوم سايه بطور عيني و شاعرانه روبرو شده است.

مقام اول / تنديس دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ سي ميليون ريال به (سيدميثم موسوي) براي مهارت در خلق فضايي فراواقعي و روايتگر از مضمون توأماً نور و خيال، با طراحي قوي و واقعگرايانه.

ج. مسابقه ي استعداد جوان

مقام تشويقي/ ديپلم افتخار دوسالانه به (احسان بهمني) براي مهارت قابل ستايش در طراحي و فضاسازي در تصويرگري (حكايت عشق جواني)

مقام تشويقي/ ديپلم افتخار دوسالانه به (فاطمه خسرويان) براي خلق فضايي پرنشاط و خيال پردازانه از (افسانه ي هزارو يك شب)

مقام تشويقي / ديپلم افتخار دوسالانه به(مهرناز قاسم پور) براي تجربه گرايي در فضاسازي نوآورانه براي روايت اسطوره ي كهن (ضحاك)

مقام تشويقي/ ديپلم افتخار دوسالانه به (صفا كسايي) براي تجربه‌گرايي در خلق طراحي شخصي و كودكانه.

مقام سوم/ پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال به (سما بياتي) براي تصويرسازي بديع و نوآورانه و ديدني از اسطوره ي (زال و سيمرغ)

مقام دوم/ پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال به(حميده خسرويان) براي فضاسازي پرتحرك با تسلط در طراحي و اجراي متل عاميانه ي (تلخون)

مقام اول/ پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال به (آتنا شمس اسفندآبادي) براي طراحي هاي تأثيرگذار و فضاسازي تودرتو از قصه ي (هدهد در قصر ملكه صبا)

د. مسابقه ي كتاب هاي تصويري منتشر شده از فروردين  82 تا خرداد 92 ، گرايش كودك خردسال

مقام تشويقي/ ديپلم افتخار دوسالانه به (ماهني تذهيبي) براي ايجاد فضاهاي رؤياپردازنه و تزيني در كتاب (ماهك و پرنده)

مقام تشويقي / ديپلم افتخار دوسالانه به (محمود مختاري) براي طراحي و فضاسازي ماهرانه و روشن در تصويرسازي كتاب(مراد)

مقام سوم/پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ ميليون ريال به (فاطمه حق نژاد) براي تلاش ماهرانه به حيطه ي تصويرگري (واقع گرايي – جادويي) كه درفضاي تصويرسازي امروز ما جاي آن بسيار خالي است ، دركتاب (كابوس يك روياي نيمه تمام)

مقام دوم / پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ریال به ( آمنه اربابون ) براي تصويرسازي هاي شيرين و پر از ظرافت هاي كودكانه براي كتاب  (جعبه و پروانه )

مقام اول تنديس دوسالانه، ديپلم افتخار ومبلغ سي ميليون ريال به (راشين خيريه) براي مهارت در خلق فضاهاي ديدني و روايتگر توام با طنز كودكانه و قابليت ارتباطي مناسب با مخاطب ، در كتاب  (اگر گربه ها چكمه مي پوشيدند )

جايزه ويژه هيات داوران

هيات داوران دراين بخش، جايزه ويژه ي خود شامل پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ سي ميليون ريال را به ( غلامعلي مكتبي ) براي يك عمر تلاش صميمانه و بي هياهو در خلق فضاهاي پرنشاط ، زنده وبي تكليف درتصويرگري كتاب هاي كودكان و نوجوانان.

هـ مسابقه ي كتاب هاي تصويري منتشر شده از فروردين 82 تا خرداد92 ، گرايش نوجوان

مقام تشويقي / ديپلم افتخار دوسالانه به (سيد حسام الدين طباطبايي) براي تلاش در دستيابي به بياني جديد از نقاشي به اصطلاح قهوه خانه يا (خيالي سازي)‌ ايراني  در تصويرگري كتاب « داستان پيامبران در قرآن»

مقام تشويقي / ديپلم افتخار دوسالانه به « ميترا عبدالهي » براي دستيابي موفق به روايت جديد و ديدني از نگارگري ايراني در تصويرگري كتاب « اسب هاي رام نشدني »

مقام تشويقي / ديپلم افتخار دوسالانه به « حسن نوزاديان » براي ورود به حيطه ي كتاب هاي « مصور – داستاني » ( كميك بوك ) در كتاب « هرگزيان»

مقام سوم / پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ ده ميليون ريال به « عطيه بزرگ سهرابي »

براي خلق تصوير هايي صميمي با جنبه هاي تزئيني براي كتاب « روياي گردآفريد»

مقام دوم / پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال به « مهكامه شعباني » براي تسلط در فضاسازي شاعرانه و روياگونه در تصويرسازي كتاب « سه قصه »

مقام اول / تنديس دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ سي ميليون ريال به « حسن عامه كن » براي برداشتي مدرن و ارائه ي فضايي جديد و هنرمندانه ، باتوانائي تكنيكي مناسب براي نوجوانان ،‌ازقصه ي آشناي « شنل قرمزي»

جايزه ي ويژه ي هيات داوران

هيات داوران دراين بخش ، جايزه ي ويژه ي خود شامل پلاك دوسالانه، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال را به « بنفشه احمدزاده »‌ براي تصوير سازي متفاوت با گرايش هاي رايج، با حال و هوا و حسي جذاب براي دنياي نوجوانان و تلاش موفق در فضاسازي كاملا متناسب براي مخاطبان نوجوان در كتاب « نمايشنامه هاي آسان »