شنبه 29 مرداد 1401
 
دوسالانه‌ها 
برگزاري دوسالانه تصويرگري پس از 11 سال بازگشت

برگزاري دوسالانه تصويرگري پس از 11 سال

ششمين دوسالانه تصويرگري با معرفي برگزيدگان آغاز مي شود

 

افتتاحيه ششمين دوسالانه تصويرگري با معرفي برگزيدگان و اهداي جوايز يكشنبه 12 آبان ماه در موسسه فرهنگي هنري صبا برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي، در مراسم افتتاحيه جوايز برگزيدگان در بخش هاي دوسالانه اهدا مي شود و همچنين از چهار تصويرگر شاخص تقدير مي شود.

 نمايشگاه آثار ششمين دوسالانه تصويرگري در بخش هاي تصويرگري كتاب (تصويرگري كتاب هاي 10 سال اخير)، جهان نورها و سايه ها و بخش استعداد جوان يكشنبه 12 آبان ماه در موسسه فرهنگي هنري صبا گشايش مي يابد. 169 اثر در بخش تصويرگري كتاب (97 اثر كتاب كودك و خردسال، 72 اثر كتاب نوجوان)، 132 اثر در بخش جهان نورها و سايه ها(66 اثر كودك و 66 اثر نوجوان)، 30 عنوان و 90 اثر در بخش استعداد جوان و در مجموع 391 اثر در بخش رقابتي دوسالانه به نمايش گذاشته مي شود. نمايشگاه آثار بخش جنبي از برنامه هاي ديگر ششمين دوسالانه تصويرگري است.

در ششمين دوسالانه تصويرگري 3402 اثر از 1304 هنرمند تصويرگر به دبيرخانه رسيد كه هيات انتخاب متشكل از هدي حدادي، مرتضي زاهدي، پژمان رحيمي زاده، سيد فضل الله طباطبايي و محمد طلوعي از بين آثار رسيده 391 اثر را براي نمايشگاه دوسالانه انتخاب كردند.

داوري نهايي آثار ششمين دوسالانه تصويرگري نيز توسط فرشيد مثقالي، بهزاد غريب پور، رضا لواساني، فرشيد شفيعي و عليرضا گلدوزيان انجام مي شود و برگزيدگان دوسالانه در افتتاحيه معرفي مي شوند.

پوستر ششمين دوسالانه تصويرگري نيز توسط مجيد كاشاني طراحي شده است.

ششمين دوسالانه تصويرگري با همكاري مركز هنرهاي تجسمي، انجمن فرهنگي تصويرگران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر پس از 11 سال برگزار مي شود.


تاريخ خبر:  1392/08/11