يكشنبه 2 آبان 1400
 
دوسالانه‌ها 
تصويرگري كتاب هاي 10 سال اخير در ششمين دوسالانه تصويرگري بازگشت

تصويرگري كتاب هاي منتشر شده 10 سال اخير در ششمين دوسالانه تصويرگري ارائه مي شود.

به گزارش روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي، ششمين دوسالانه تصويرگري مهرماه برگزار خواهد شد و تصويرگران تا 14 شهريور ماه مي‌توانند از طريق سايت دوسالانه به نشانيwww.2salane.ir ثبت نام كنند و آثار خود را ارسال كنند.

دوسالانه امسال در سه بخش تصويرگري كتاب هاي منتشر شده 10 سال اخير در دو گروه سني خردسال  كودك و نوجوان، بخش موضوعي جهان نورها و سايه ها در سه گروه سني خردسال  كودك و نوجوان و جوان و بخش استعداد جوان براي تصويرگراني كه به ادبيات داستاني علاقه دارند اما كتاب منتشر نكرده اند برگزار مي شود. بخش غير رقابتي دوسالانه نيز با عنوان دنياي جديد تصويرگري برگزار مي شود.

دبيرخانه دوسالانه بنا به درخواست تعداد قابل توجهي از تصويرگران كه كتاب هايشان در مرحله انتشار متوقف مانده تصميم گرفت كه امكان حضور اين تصويرگران در دوسالانه فراهم شود.

اين گروه از تصويرگران در صورتي كه كتاب هايشان صفحه آرايي شده، از كتابخانه ملي ايران فيپا گرفته و داراي شابك معتبر باشند و فقط منتظر مرحله چاپ و نشر باشند مي توانند در ششمين دوسالانه تصويرگري شركت كنند. البته براي اين گروه هر تصويرگر مجاز است فقط يك عنوان از چنين كتاب هايي را در دوسالانه شركت دهد.

ششمين دوسالانه تصويرگري به دبيري كيانوش غريب پور از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن فرهنگي- هنري تصويرگران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر مهر ماه در تهران برگزار مي شود.

روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمی

تاريخ خبر:  1392/05/14