يكشنبه 2 آبان 1400
 
دوسالانه‌ها 
دبیر دوسالانه تصویرگری جهان نورها و سایه ها را روشن تر کرد بازگشت

دبیر دوسالانه تصویرگری جهان نورها و سایه ها را روشن تر کرد

دبیر ششمین دوسالانه تصویرگری تهران برای کاهش ابهامات احتمالی تصویرگران درباره بخش موضوعی دوسالانه توضیحاتی داد.

به گزارش روابط عمومی ششمین دوسالانه تصویرگری، کیانوش غریب پور جهان نورها و سایه ها را دارای یک بخش فیزیکی و یک بخش متافیزیکی دانست و گفت: «می شود در تصویرگری برای این بخش به سادگی از سایه اشیا و آدم ها استفاده کرد و یا می توان سایه ها، رویاها و تخیلات ذهن بشر را هم به عنوان سایه درنظر گرفت؛ یعنی افسانۀ پریان و دیگر افسانه ها که همچون سایه هایی در زندگی بشر وجود داشته اند. گویی اینها سایه های حقیقتند نه خود آن.

دبیر ششمین دوسالانه تصویرگری افزود:اگر نور به مثابه حقیقت بر چیزی بتابد از آن شیء چیزی و از سایه اش چیزی دیگر می سازد و شاید سایۀ یک شیء به یک خیال و وَهم مانند شود.

در مسیر تاریخ هم، سایۀ حقیقت، گاه به افسانه ها و اسطوره ها بدل شده است. افسانه ها و خیال های ما، سایه های ذهن بشرند. همان طورکه در فراخوان هم به روشنی نوشتیم: تخیل، رویاها و افسانه پریان.»

وی تأکید کرد جهان نورها و سایه ها از آن موضوعاتی است که دست تصویرگران را باز می گذارد که با برداشت شخصی خود با آن مواجه شوند.

ششمين دوسالانه تصويرگري مهرماه امسال برگزار خواهد شد و تصويرگران تا 14 شهريور ماه مي‌توانند از طريق سايت دوسالانه به نشانيwww.2salane.irثبت نام كنند و آثار خود را ارسال كنند.

دوسالانه امسال در سه بخش تصويرگري كتاب هاي منتشر شده 10 سال اخير در دو گروه سني خردسال – كودك و نوجوان، بخش موضوعي جهان نورها و سايه ها در سه گروه سني خردسال – كودك و نوجوان و جوان و بخش استعداد جوان براي تصويرگراني كه به ادبيات داستاني علاقه دارند اما كتاب منتشر نكرده اند برگزار مي شود. بخش غير رقابتي دوسالانه نيز با عنوان دنياي جديد تصويرگري برگزار مي شود.

ششمين دوسالانه تصويرگري به دبيري كيانوش غريب پور از سوي مركز هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن فرهنگي- هنري تصويرگران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر مهر ماه در تهران برگزار مي شود.

تاريخ خبر:  1392/05/26